logo

Medische voorbereidingen

zeeTijdens de reis is niet altijd meteen medische hulp beschikbaar. We zorgen voor een behoorlijk uitgebreide medicijnbox en andere medische hulpmiddelen. En natuurlijk zorgen we voor een up-to-date EHBO en reanimatie training. Mocht je er samen met je bemanning niet uit komen dan is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de Radio Medische Dienst van de KNRM.
Bij ernstige ongelukken of ziekte aan boord van een zeeschip of jacht, waar ook ter wereld, kan de schipper een arts van de Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM kosteloos om een advies vragen. De artsen van deze unieke Radio Medische Dienst zijn 24 uur per dag oproepbaar bij spoedgevallen. Zij hebben een normale artsenpraktijk en doen daarnaast het werk voor de RMD.
De arts kent de maritieme wereld, weet wat zich op een schip kan afspelen en is in staat om op grote afstand, uit symptomen die doorgegeven worden via radio of satelliet, een diagnose te stellen. RMD-artsen zijn bedreven in het overbruggen van taalbarrières en worden op deze vaardigheden geselecteerd. Afhankelijk van de situatie kan de arts medicijnen voorschrijven of adviseren het slachtoffer of de patiënt van boord te laten halen of naar de dichtstbijzijnde haven te brengen. Per jaar wordt ruim 750 keer Radio Medisch Advies gegeven. Wil je meer informatie over deze dienst van de KNRM, klik dan op bijgaande link.
Radio Medisch Advies

Geschreven door : Marianne de Jong

Jan van Kuijk
Dit is een mooie foto. Klasse!

1000 Resterende tekens


­